Apostille - wszystkie informacje praktyczne

Niezbędne informacje dotyczące legalizacji dokumentów. MSZ, konsulat a legalizacja. Praktyczny przewodnik.

Co to jest apostille?

Jest to inaczej poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym z państw-sygnatariuszy konwencji haskiej w postaci pieczęci lub klauzuli. W Polsce jedynie MSZ jest do tego upoważnione.

Kiedy należy ubiegać się o apostille?

Należy ubiegać się o uzyskanie pieczęci apostille na wszystkich polskich dokumentach urzędowych, jeśli będziemy posługiwać się nimi w krajach będących sygnatariuszami konwencji haskiej.

Przygotowanie dokumentów do apostille:

Przed wydaniem klauzuli apostille w MSZ należy wcześniej uwierzytelnić: - wszystkie dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) – przez właściwy miejscowo sąd okręgowy lub sąd apelacyjny (dla dokumentów sporządzonych przez sąd apelacyjny), - dyplomy doktorskie i habilitacyjne – wydane przez PAN i międzynarodowe instytucje naukowe, powstałe według odrębnych przepisów , działające na terytorium RP - przez Prezesa PAN, - nowa matura – wydawana przez MEN, - dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze – nadawane przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, - dokumenty handlowe - wydawane przez Krajową Izbę Gospodarczą albo regionalne izby gospodarcze. UWAGA: MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze. Dowiedz się, czy możesz się ubiegać o legalizację lub apostille dla dokumentów wyższych uczelni za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Lista państw sygnotariuszy konwencji haskiej

Sprawdź, czy państwo, w którym będziesz używać dokumentów podpisało Konwencje Haską, żeby ubiegać się o apostille. Jeśli nie ma go na liście - musisz ubiegać się o legalizację (więcej informacji znajdziesz tutaj).