Mali WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Mali) na rok: 2023

Rodzaje wiz - Mali

Turystyczna 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa50EUR
Biznesowa 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa50EUR
Pobytowa 30-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa70EUR
Biznesowa 30-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa70EUR