Mozambik WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Mozambik) na rok: 2023

Rodzaje wiz - Mozambik

Turystyczna 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa60EUR
Biznesowa 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa60EUR
Turystyczna 90-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa165EUR
Biznesowa 90-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa165EUR