Cennik Legalizacji i Apostille dokumentów

InstytucjaRodzaj dokumentuOpłata urzędowaPośrednictwo standardPośrednictwo ekspres
Krajowa Izba Gospodarcza

Legalizacja dokumentu

Poświadczenie zgodności z oryginałem

Wystawienie świadectwa pochodzenia na formularzu KIG

Legalizacja certyfikatu iso

Wystawienie świadectwa pochodzenia na towary zakupione z funduszy zagranicznych

Zaświadczenie o statusie prawnym podmiotu gospodardzego

Zaświadczenie o następstwie prawnym

Zaświadczenie o zaistnieniu okoliczności mogących zwolnić z opowiedzialności kontraktowej

75 PLN

55 PLN

100 PLN

75 PLN

200 PLN

250 PLN

500 PLN

600 PLN

187 PLN287 PLN
Właściwy Sąd

Poświadczenie

26 PLN

187 PLN287 PLN
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu - apostille

26 PLN

60 PLN

187 PLN287 PLN
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Wystawienie pisma delegującego dla kierówców zawodowych

16 PLN

187 PLN287 PLN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Legalizacja dyplomu szkół artystycznych

26 PLN

287 PLN184 PLN
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Legalizacja dyplomu uczelni wojskowych

od 19 do 26 PLN

187 PLN287 PLN
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Legalizacja dyplomu Akademii Morskiej

19 PLN

187 PLN287 PLN
Ministerstwo Zdrowia

Legalizacja dyplomu szkół medycznych

19 PLN

187 PLN287 PLN
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Legalizacja dyplomów, stopni naukowych etc

19 PLN

187 PLN287 PLN
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Legalizacja nowej matury.

26 PLN

187 PLN287 PLN
Związek Rzemiosła Polskiego

Legalizacja dyplomu mistrzowskiego lub czeladniczego

26 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Afganistanu

Legalizacja dokumentu

50 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Algierii

Legalizacja dokumentu - prywatny

Legalizacja dokumentu - handlowy

3 PLN

270 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Angoli

Legalizacja dokumentu - prywatny

35 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Arabii Saudyjskiej

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

10 EUR

0 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Armenia

Legalizacja dokumentu - prywatny

Legalizacja dokumentu - handlowy

9 EUR

26 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Bangladeszu

Legalizacja dokumentu

10 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Brazylii

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

5 USD

20 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Chin

Legalizacja dokumentu - prywatny

Legalizacja dokumentu - handlowy

100 PLN

200 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Chile

Legalizacja dokumentu

12 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Egiptu

Legalizacja dokumentu - prywatny

Legalizacja dokumentu - handlowy

125 PLN

275 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Filipin

Legalizacja dokumentu

75 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Indonezji

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

10 USD

20 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Iranu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja świadectwa pochodzenia

Legalizacja umowy handlowej

Legalizacja pełnomocnictwa

Legalizacja faktury

24 EUR

54 EUR

54 EUR

54 EUR

54 EUR

54 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Iraku

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu - handlowy

Wycena przez konsulat

160 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Jordanii

Legalizacja dokumentu

10 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Kataru

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja świadectwa pochodzenia

Legalizacja umowy handlowej

Legalizacja pełnomocnictwa

Legalizacja faktury

Dokument osobisty

25 EUR

25 EUR

38 EUR

38 EUR

25 EUR

25 EUR

wycena indywidualna EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Kuwejtu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja faktury

Legalizacja świadectwa pochodzenia

125 PLN

125 PLN

250 PLN

375 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Kuby

Legalizacja dokumentu

110 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Kenii

Legalizacja dokumentu

27 EUR

187 PLN287 PLN
Konsulat Libanu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja faktury

15 USD

10 USD

15 USD

187 PLN287 PLN
Konsulat Maroka

Legalizacja dokumentu

35 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Oman

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Świadectow pochodzenia

125 PLN

250 PLN

375 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Pakistanu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja faktury

Pełnomocnictwo

160 PLN

160 PLN

315 PLN

1050 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Bahrajnu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja dokumentu

Legalizacja faktury

Świadectwo pochodzenia

160 PLN

125 PLN

250 PLN

375 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Rosji

Legalizacja dokumentu

wycena przez Konsulat PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Tajlandii

Legalizacja dokumentu

65 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Wietnamu

Legalizacja dokumentu

300 PLN

187 PLN287 PLN
Konsulat Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Legalizacja dokumentu - korporacyjne

Legalizacja dokumentu - personalne

2150 PLN

160 PLN

187 PLN287 PLN