Procedury legalizacji dokumentów

Przygotowaliśmy zestawienie procedur legalizacji lub apostille najpopularniejszych typów dokumentów. W przypadku gdy, chcemy się posługiwać danym dokumentem, w kraju niebędącym sygnatariuszem konwencji haskiej (lista tutaj) sama legalizacja w MSZ nie wystarczy. Należy zalegalizować dokument w odpowiednim konsulacie. Jeżeli kraj podpisał konwencje haską to procedura legalizacji kończy się na apostille w MSZ.

I tak chcąc się posługiwać np. aktem małżeństwa w Iranie należy:

Zalegalizować akt w MSZ, a następnie zalegalizować go konsulacie Iranu. Prawdopodobnie posługiwanie się tym dokumentem będzie wymagało tłumaczenia przysięgłego, które również należy zalegalizować w MSZ i konsulacie.Rodzaj dokumentuProcedura legalizacji
Dokumenty urzędowe
Akt urodzeniaMSZ (Legalizacja lub Apostile)
Akt zawarcia małżeństwaMSZ (Legalizacja lub Apostile)
Akt zgonuMSZ (Legalizacja lub Apostile)
Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicąMSZ (Legalizacja lub Apostile)
Zaświadczenie o niekaralnościMSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dyplomy i świadectwa
Dyplom uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe)DNiSzW -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dyplom uczelni wojskowychDNiSzW -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dyplom Akademii Morskiej w Gdyni lub w SzczecinieDNiSzW -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dyplom ukończenia studiów zwykłych i licencjackichMTBiGM -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo nadania stopnia naukowegoMTBiGM -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dyplom uczelni medycznejMZ -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo maturalne oraz nowa maturaMEN -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo szkolneMEN -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dyplom mistrzowski lub rzemieślniczyZRP -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dokumenty handlowe
Świadectwo pochodzeniaKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
FakturaKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Umowa handlowaKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
PełnomocnictwoKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozemKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo pochodzenia na formularzu KIGKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Certyfikat ISOKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo pochodzenia na towary zakupione z funduszy zagranicznychKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo weterynaryjne lub sanitarneKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Świadectwo i zaświadczenie jednostki administracji państwowejKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Poświadczanie za zgodność z oryginałemKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Zaświadczenie o statusie prawnym podmiotu gospodarczegoKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Zaświadczenie o następstwie prawnymKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Zaświadczenie o zaistnieniu okoliczności mogących zwolnić z opowiedzialności kontraktowejKIG -> MSZ (Legalizacja lub Apostile)
Wystawienie pisma delegującego dla kierówców zawodowychKIZMPD ->
Inne dokumenty
Zaświadczenie lekarskieMSZ (Legalizacja lub Apostile)
Dokumenty notarialneMSZ (Legalizacja lub Apostile)

Data aktualizacji: 20.03.2016