Angola WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Angola) na rok: 2022

Rodzaje wiz - Angola

Turystyczna 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa100USD
Wiza krótkoterminowa (STV) 7-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa250USD
Biznesowa 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa100USD
Tranzytowa 7-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa100USD
Pracownicza 2-letnia, wielokrotnaOpłata państwowa300USD