Bangladesz WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Bangladesz) na rok: 2024

Wypełnij wniosek on-line

Rodzaje wiz - Bangladesz

Turystyczna 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa350PLN
Biznesowa 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa350PLN
Turystyczna 30-dniowaOpłata państwowa750PLN
Biznesowa 30-dniowaOpłata państwowa750EUR
Biznesowa 30-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa750PLN