Wiza do Brazylii

Wybierz typ wizy do Brazylii

Krotność wizy
  
Typ wizy

Opis:
- praca

Ważność wiz:
- na max 365 dni.

Czas wyrabiania
  

Wymagane dokumenty

 • Paszport ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży
 • Wypełniony wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
 • 1 x zdjęcie paszportowe (aktualne) - pobierz wymagania dot. zdjęcia
 • Świadectwo niekaralności
 • Oryginał europejskiego aktu urodzenia
 • Pismo przewodnie od instytucji lub firmy, którą interesant reprezentuje informujące o celu pobytu oraz o danych dotyczących strony brazylijskiej
 • Upoważnienie Ambasady Brazylii do wydania wizy przez Wydział Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie wcześniejszej umowy zatwierdzonej przez Generalny Zarząd do Spraw Imigracji (Coordenação-Geral de Imigração – CGIg.)

Dodatkowe informacje

 • Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.
 • Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy.
 • W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów należy doliczyć 2 dni na przesyłki kurierskie. Szczególnie w przypadku wiz w trybie SuperEkspres.
 • Zrobienie rezerwacji lotniczej lub hotelowej - 65 zł

Ważne

 • Ambasada musi być uprzednio upoważniona przez Wydział Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na podstawie wcześniejszego zatwierdzenia umowy przez Generalny Zarząd do Spraw Imigracji (Coordenacao-Geral de Imigracao - CGIg.) brazylijskiego Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia (MPZ). W tych przypadkach strona brazylijska jest odpowiedzialna za procedurę ubiegania się o zatwierdzenie umowy (zezwolenie do pracy) przy MPZ.
 • Wiza pracownicza typu V może być wydana obcokrajowcowi, który planuje wjazd do Brazylii w następujących celach:
  1. podjęcia pracy na podstawie umowy podpisanej ze stroną brazylijską;
  2. prowadzenia usługi dla brazylijskiego Rządu na podstawie umowy, konwencji lub międzynarodowego aktu w których Brazylia stanowi część, uznanych przez brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
  3. prowadzenia usługi dla instytucji religijnej lub pomocy społecznej jako wolontariusz, nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą prawną;
  4. prowadzenia usługi opieki technicznej wynikającej z umowy, porozumienia o współpracy, konwencji lub innych podobnych instrumentów podpisanych z zagraniczną osobą prawną;
  5. szkolenia zawodowego bezpośrednio po zakończeniu studiów wyższych lub studiów technicznych, nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą prawną;
  6. szkolenia pracownika zagranicznej firmy, która posiada filię w Brazylii, nie wynagradzanemu przez stronę brazylijską;
  7. uczenia języków obcych;
  8. członka załogi statku, który operuje na brazylijskich wodach terytorialnych na podstawie umowy czarterowej, świadczenia usługi lub ryzyka podpisanej z brazylijską osobą prawną;
  9. członka załogi zagranicznego kutra czarterowanego przez brazylijską firmę;
  10. członka załogi oraz innych fachowców, którzy wykonują odpłatną działalność na pokładzie statku pasażerskiego w rejsach po brazylijskich wodach przybrzeżnych oraz rzecznych.

Zdjęcie do wniosku wizowego

Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy.

Cechy zdjęcia do wizy:

 • tło: jednolite, jasne
 • forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 • w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
 • głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Cena wizy

Opłata za wizę:
297 PLN
Opłata państwowa:
600 PLN
Razem: 897 PLN

Lonely Planet poleca aina.pl.
Figurujemy jako firma, przez którą w łatwy sposób można wyrobić wizę.

Wypełnij wniosek on-line

Tylko u nas! Bezproblemowo. Bezbłędnie. Bezpiecznie.

Dostarcz dokumenty

Możesz zamówić kuriera na naszej stronie lub dostarczyć we własnym zakresie.

Twoja wiza jest gotowa

Gwarantujemy Ci uzyskanie wizy na czas.

Ubezpieczenie podróżne do Brazylii

MSZ przed podróżą zaleca wykupienie polisy turystycznej do Brazylii Można kupić ją w kolejnym kroku po wypełnieniu wniosku wizowego lub bezpośrednio na naszej stronie
Gorilo.pl - Ubezpieczenia do Brazylii .

Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie

Opinie

Często zadawane pytania: Wiza do Brazylii