Wiza do Chin

Wybierz typ wizy do Chin

Krotność wizy
      
Typ wizy

Opis:

W przypadku gdy do Chińskiego Centrum Wizowego idziesz sam nasza pomoc obejmuje:

 1. Przepisanie wniosku w systemie chińskim wraz z weryfikacją dokumentów,
 2. Umówienie na wizytę w centrum wizowym, pomoc w przygotowaniu poprawnych dokumentów,
 3. Przygotowanie Państwa do osobistej wizyty w centrum wizowym,
 4. Możemy także odebrać Państwa paszport z Centrum Wizowego i wysłać kurierem pod wskazany adres, gdy zdecydujecie się Państwo za samodzielne złożenie dokumentów - koszt odbioru paszportu wraz z przesyłką kurierską 187 PLN.
Gdy to my składamy i odbieramy wizę za Ciebie (tylko dla trybu standardowego) nasza pomoc obejmuje:
 1. Przepisanie wniosku w systemie chińskim wraz z weryfikacją dokumentów,
 2. Złożenie dokumentów oraz ich poźniejszy odbiór z Centrum Wizowego.
Gdy to my składamy i odbieramy wizę nalezy doliczyć do czasu wyrabiania dodatkowo ok 8 dni (czas wyrabiania wiz przez Centrum Wizowe).

Wydanie wizy wiążę się z opłatą w Chińskim Centrum Wizowym w wysokości 382 zł w przypadku wizy w trybie standardowym i 601 zł w przypadku wizy w trybie przyspieszonym. Płatnośc może być dokonana w Chińskim Centrum wizowym kartą płatniczą lub gotówką.

wiza turystyczna - wyjazd w celach:
- turystyka
- udział w targach jako zwiedzający, rozmowy handlowe
wiza biznesowa - wyjazd w celach::
- spotkania biznesowe, handlowe
- udział w targach jako wystawca
wiza naukowa/wymiana doświadczeń - wyjazd w celach:
- wyjazd na konferencję, research
- badania naukowe bez pobierania wynagrodzenia
- wyjazd na studia lub do szkoły

Ważność wiz:
- 90 dni od momentu wydania,
- do 30 dni pobytu.

Czas wyrabiania
    

Wymagane dokumenty

 • Wiza Turystyczna:
  • Skan paszportu do wnosku (strony ze zdjęciem) pobierz wymagania dot. zdjęcia
  • Wypełniony wniosek wizowy (kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • Skan zdjęcia paszportowego do wniosku (aktualnego)
  • Obowiązkowa imienna rezerwacja hotelowa na każdy planowany wjazd (nie musi być opłacona)
  • Obowiązkowa imienna rezerwacja lotnicza na każdy planowany wjazd (nie musi być opłacona)

  Dokumenty potrzebne do złożenia w Chińskim Centrum Wizowym (przez nas w Twoim imieniu, lub przez Ciebie, jeżeli idziesz sam):
  • Oryginał paszportu ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży ( posiadający 6 wolnych stron: 3 kartki - obok siebie lub obustronnie puste )
  • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
  • Podpisany wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • 2 x zdjęcie paszportowe (aktualne) pobierz wymagania dot. zdjęcia
  • Podpisane upoważnienie dla nas do złożenie za Ciebie dokumentów w Centrum Wizowym - tylko w przypadku, gdy to my składamy dokumenty pobierz upoważnienie dla nas
  • Obowiązkowa imienna rezerwacja hotelowa na każdy planowany wjazd (nie musi być opłacona)
  • Obowiązkowa imienna rezerwacja lotnicza na każdy planowany wjazd (nie musi być opłacona)
  • Wydanie wizy wiążę się z opłatą w Chińskim Centrum Wizowym w wysokości 382 zł w przypadku wizy w trybie standardowym i 601 zł w przypadku wizy w trybie przyspieszonym. Płatnośc może być dokonana w Chińskim Centrum wizowym kartą płatniczą lub gotówką.


 • Wiza Biznesowa/Naukowa/Wymiana doświadczeń (wiza 1-krotna):
  • Skan paszportu (strony ze zdjęciem) pobierz wymagania dot. zdjęcia
  • Wypełniony wniosek wizowy (kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • Skan zdjęcia paszportowego (aktualnego)
  • Skan zaproszenia wydanego przez firmę chińską lub uczelnię (JW22 i approval letter)

   W zaproszeniu koniecznie muszą znajdować się następujące informację:
   • Adres i telefon firmy chińskiej
   • Okrągła, czerwona pieczątka firmy i podpis w j. chińskim
   • Imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer i data ważności paszportu aplikanta
   • Dokładny cel pobytu aplikanta w Chinach (3-4 zdania)
   • Dokładna planowana data pobytu w Chinach (w przypadku wiz 1-krotnych) (w formacie od... do)
   • Informacja kto pokryje koszty pobytu aplikanta w Chinach oraz że strona zapraszająca bierze na siebie odpowiedzialność za osobę zapraszaną
   • Prośba o wydanie wizy jednokrotnej
   • Zaproszenie to musi być na papierze firmowym, gdzie dane firmy zapraszającej powinny być podane również w języku chińskim

  Dokumenty potrzebne do złożenia w Chińskim Centrum Wizowym (przez nas w Twoim imieniu, lub przez Ciebie, jeżeli idziesz sam):
  • Oryginał paszportu ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży ( posiadający 6 wolnych stron: 3 kartki - obok siebie lub obustronnie puste )
  • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
  • Podpisany wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • 2 x zdjęcie paszportowe (aktualne) pobierz wymagania dot. zdjęcia
  • Podpisane upoważnienie dla nas do złożenie za Ciebie dokumentów w Centrum Wizowym - tylko w przypadku, gdy to my składamy dokumenty pobierz upoważnienie dla nas
  • Zaproszenie wydane przez firmę chińską lub uczelnię (JW22 i approval letter)
  • Wydanie wizy wiążę się z opłatą w Chińskim Centrum Wizowym w wysokości 382 zł w przypadku wizy w trybie standardowym i 601 zł w przypadku wizy w trybie przyspieszonym. Płatnośc może być dokonana w Chińskim Centrum wizowym kartą płatniczą lub gotówką.

Zdjęcie do wniosku wizowego do Chin

Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy.

Cechy zdjęcia do wizy:

 • tło: jednolite, jasne
 • forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 • w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
 • głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, bez grubych oprawek okularów i kolczyków
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dodatkowe informacje

 • Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.
 • Wypełnij wniosek on-line po polsku, a my przygotujemy wniosek składany w chińskim konsulacie i prześlemy Ci gotowy do podpisu, bez umówienia wizyty w centrum wizowym w Warszawie.
 • Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz sam pojechać do chińskiego centrum wizowego w Warszawie.
 • Jeżeli w trakcie pobytu planowany jest wyjazd z Chin np. do Hong Kongu, Tajwanu, Macao oraz ponowny powrót do Chin, należy wyrobić wizę 2-krotną
 • Jeśli wybierasz się z innego lotniska niż polskie, proszę napisz oświadczenie w języku angielskim jak tam dotrzesz. Zaświadczenie powinno zawierać również Twoje dane paszportowe (imiona, nazwiska, datę urodzenia i numer paszportu)
 • Jeśli zabierasz ze sobą niepełnoletnie dziecko - proszę napisz oświadczenie, że jesteś świadomy wyjazdu dziecka do innego kraju i że bierzesz za nie odpowiedzialność.
 • Zrobienie rezerwacji lotniczej lub hotelowej - 50 zł

Ważne

 • Wjazd do Chin musi się odbyć nie później niż 3 dni przed końcem ważności wizy.

Cena wizy

Opłata za przygotowanie wniosku:
287 PLN
DODAJ

Złożenie za klienta oraz odbiór paszportu z wizą z Konsulatu (wraz z obowiązkowymi opłatami kons.-382 zł)

DODAJ

Odbiór paszportu z wizą z Konsulatu za klienta (po tym jak kient sam złożył dokumenty)

Razem: 287 PLN

Lonely Planet poleca aina.pl.
Figurujemy jako firma, przez którą w łatwy sposób można wyrobić wizę.

Ubezpieczenie podróżne do Chin

MSZ przed podróżą zaleca wykupienie polisy turystycznej do Chin Można kupić ją w kolejnym kroku po wypełnieniu wniosku wizowego lub bezpośrednio na naszej stronie
Gorilo.pl - Ubezpieczenia do Chin .

Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie

Opinie

Często zadawane pytania: Wiza do Chin