W trosce o zdrowie naszych Pracowników i Klientów podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięcie naszych biur w Warszawie i Krakowie do 27 marca 2020. Nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresami email, które znajdują się zakładce kontakt.

Wiza do Chin

Wybierz typ wizy do Chin

Krotność wizy
      
Typ wizy

Opis:

Nasza pomoc obejmuje:

 1. Przepisanie wniosku w systemie chińskim wraz z weryfikacją dokumentów,
 2. Umówienie na wizytę w centrum wizowym, pomoc w przygotowaniu poprawnych dokumentów,
 3. Przygotowanie Państwa do osobistej wizyty w centrum wizowym,
 4. Możemy także odebrać Państwa paszport z Centrum Wizowego i dostarczyć pod wskazany adres,

wyjazd w celach (wiza turystyczna):
- turystyka
- udział w targach jako zwiedzający, rozmowy handlowe
wyjazd w celach (wiza biznesowa):
- spotkania biznesowe, handlowe
- udział w targach jako wystawca
wyjazd w celach (wiza naukowa/wymiana doświadczeń):
- wyjazd na konferencję, research
- badania naukowe bez pobierania wynagrodzenia
- wyjazd na studia lub do szkoły

Ważność wiz:
- 90 dni od momentu wydania,
- do 30 dni pobytu.

Czas wyrabiania
    

Wymagane dokumenty

 • Wiza turystyczna:
  • Skan paszportu (strony ze zdjęciem)
  • Wypełniony wniosek wizowy (kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • Skan zdjęcia paszportowego (aktualnego)
  • Obowiązkowa rezerwacja hotelowa na każdy planowany wjazd
  • Obowiązkowa rezerwacja lotnicza na każdy planowany wjazd
  Na spotkanie w chińskim centrum wizowym zabierz koniecznie:
  • Oryginał paszportu ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży ( posiadający 6 wolnych stron: 3 kartki - obok siebie lub obustronnie puste )
  • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
  • Podpisany wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • 2 x zdjęcie paszportowe (aktualne)
  • Obowiązkowa rezerwacja hotelowa na każdy planowany wjazd
  • Obowiązkowa rezerwacja lotnicza na każdy planowany wjazd

 • Wiza biznesowa/Naukowa/Wymiana doświadczeń:
  • Skan paszportu (strony ze zdjęciem)
  • Wypełniony wniosek wizowy (kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • Skan zdjęcia paszportowego (aktualnego)
  • Skan zaproszenia wydanego przez firmę chińską lub uczelnię (JW22 i approval letter)
   W zaproszeniu koniecznie muszą znajdować się następujące informację:
   • Adres i telefon firmy chińskiej
   • Pieczątka i podpis
   • Imię, nazwisko i numer paszportu aplikanta
   • Dokładny cel pobytu aplikanta w Chinach
   • Dokładna pierwsza planowana data pobytu w Chinach (w formacie od... do)
   • Informacja kto pokryje koszty pobytu aplikanta w Chinach
   • Prośba o wydanie wizy jedno/dwu/wielokrotnej
  Na spotkanie w chińskim centrum wizowym zabierz koniecznie:
  • Oryginał paszportu ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży ( posiadający 6 wolnych stron: 3 kartki - obok siebie lub obustronnie puste )
  • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
  • Podpisany wniosek wizowy (Kliknij przycisk Wypełnij wniosek on line)
  • 2 x zdjęcie paszportowe (aktualne)
  • Zaproszenie wydane przez firmę chińską lub uczelnię (JW22 i approval letter)

Zdjęcie do wniosku wizowego do Chin

Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych cechach biometrycznych twarzy.

Cechy zdjęcia do wizy:

 • tło: jednolite, jasne
 • forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 • w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
 • głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dodatkowe informacje

 • Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.
 • Wypełnij wniosek on-line po polsku, a my przygotujemy wniosek składany w chińskim konsulacie i prześlemy Ci gotowy do podpisu, bez umówienia wizyty w centrum wizowym w Warszawie.
 • Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz sam pojechać do chińskiego centrum wizowego w Warszawie.
 • Jeżeli w trakcie pobytu planowany jest wyjazd z Chin np. do Hong Kongu, Tajwanu, Macao oraz ponowny powrót do Chin, należy wyrobić wizę 2-krotną
 • Zrobienie rezerwacji lotniczej lub hotelowej - 30 zł

Ważne

 • Wjazd do Chin musi się odbyć nie później niż 3 dni przed końcem ważności wizy.

Cena wizy

Opłata za wizę:
137 PLN
DODAJ

Rezerwacja lotnicza na potrzeby wizy

DODAJ

Rezerwacja hotelowa na potrzeby wizy

Razem: 137 PLN

Lonely Planet poleca aina.pl.
Figurujemy jako firma, przez którą w łatwy sposób można wyrobić wizę.

Ubezpieczenie podróżne do Chin

MSZ przed podróżą zaleca wykupienie polisy turystycznej do Chin Można kupić ją w kolejnym kroku po wypełnieniu wniosku wizowego lub bezpośrednio na naszej stronie
Gorilo.pl - Ubezpieczenia do Chin .

Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie

Opinie

Często zadawane pytania: Wiza do Chin