Etiopia WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Etiopia) na rok: 2022

Wypełnij wniosek on-line

Rodzaje wiz - Etiopia

Turystyczna e-wiza 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa52USD
Turystyczna e-wiza 90-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa72USD
Biznesowa e-wiza 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa32USD