Jordania WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Jordania) na rok: 2024

Rodzaje wiz - Jordania

Turystyczna 60-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa67.50EUR
Turystyczna 30-dniowa, 2-krotnaOpłata państwowa97.50EUR