Nigeria WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Nigeria) na rok: 2023

Rodzaje wiz - Nigeria

Turystyczna 90-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa51USD
Biznesowa 1-krotnaOpłata państwowa51USD
Pracownicza (STR VISA) 1-krotnaOpłata państwowa51USD
Pozwolenie na pracę tymczasową (TWP VISA) 1-krotnaOpłata państwowa51USD
Turystyczna 90-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa120USD
Biznesowa wielokrotnaOpłata państwowa120USD
Pracownicza (STR VISA) wielokrotnaOpłata państwowa120USD