Zambia WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Zambia) na rok: 2024

Rodzaje wiz - Zambia

Turystyczna 90-dniowa, 2-krotnaOpłata państwowa70GBP
Biznesowa 90-dniowa, 2-krotnaOpłata państwowa70GBP
Turystyczna 90-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa70GBP
Biznesowa 90-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa70GBP