Białoruś WNIOSEK WIZOWY

Aktualny wniosek wizowy (Białoruś) na rok: 2023

Wypełnij wniosek on-line

Rodzaje wiz - Białoruś

Biznesowa 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa35EUR
Prywatna 30-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa35EUR
Turystyczna 10-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa35EUR
Tranzytowa 2-dniowa, 1-krotnaOpłata państwowa35EUR
Przepustka do Puszczy Białowieskiej 5-dniowa, 1-krotna
Przepustka do Grodna i Kanał Augustowski 5-dniowa, 1-krotna
Przepustka do Strefy Turystyczno-Rekreacyjnej Brześć 5-dniowa, 1-krotna
Biznesowa 30-dniowa, 2-krotnaOpłata państwowa35EUR
Prywatna 30-dniowa, 2-krotnaOpłata państwowa35EUR
Tranzytowa 2-dniowa, 2-krotnaOpłata państwowa35EUR
Biznesowa 90-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa35EUR
Biznesowa 365-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa35EUR
Tranzytowa 2-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa35EUR
Dla kierowców tranzytowa 2-dniowa, wielokrotnaOpłata państwowa35EUR