Legalizacja polskich dokumentów do Dubaju – ZEA (do obrotu prawnego)

Aby uzyskać uprawomocnienie polskich dokumentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich należy wcześniej zalegalizować swoje dokumenty w polskich instytucjach uwierzytelniających. Ponieważ ZEA nie należy do sygnatariuszy konwencji haskiej, dlatego czeka Cię standardowa procedura legalizacji dokumentów.

Legalizacja dokumentów - Dubaj, ZEA

Które dokumenty podegają legalizacji:

  • dyplomy urzędowe (w tym m. in.: akty urodzenia, małżeństwa, zaświadczenie o niekaralności)
  • dyplomy szkół uczelni wyższych oraz starą i nową maturę
  • dokumenty handlowe (w tym m.in.: faktury, upoważnienia, świadectwa pochodzenia)
  • wszystkie inne dokumenty tj. ksero paszportu, badania lekarskie oraz upoważnienia)

Proces legalizacji - krok po kroku

Dla przykładu przedstawiamy proces legalizacji dla dyplomu uczelni wyższej. Taka procedura może okazać się konieczna w przypadku, gdy chcemy ubiegać się o stanowisko pracy w Dubaju i potrzebujemy potwierdzić pracodawcy swoje kwalifikacje. 

Tłumaczenie dyplomów i pozostałych dokumentów

Aby legalnie posługiwać się dyplomem uczelni wyższej za granicą, będzie Ci potrzebne do tego stosowne tłumaczenie (w tym przypadku na język angielski). W konsulacie ZEA można zalegalizować dyplom w j. polskim wyłącznie z tłumaczeniem w j. angielskim lub jeżeli uczelnia wydała kopię w j. angielskim, można zalegalizować tylko kopię, ale na podstawie oryginału dyplomu z tej samej uczelni.

Uznanie w celu zatrudnienia

Osoba składająca wniosek o uznanie kwalifikacji w celu zatrudnienia za granicą, musi być w pełni uprawniona do wykonywania zawodu w kraju, w którym osiągnęła kwalifikacje zawodowe. 

Lista Ministerstw

Lista Ministerstw, w których zalegalizujesz swój dyplom:
 
  • Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
  • Dyplom ukończenia uczelni medycznej w Ministerstwie Zdrowia
  • Dyplom ukończenia uczelni wojskowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
  • Dyplom ukończenia uczelni artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

W oparciu o rozporządzenia MEN legalizuje się do obrotu prawnego za granicą wyłącznie oryginały poniższych dokumentów:

– dyplomów ukończenia studiów
– świadectw stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych
– dyplomów nadania stopni naukowych 
– zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Legalizacji dokumentów wydanych przez inne uczelnie dokonują urzędy obsługujące ministrów sprawujących nad nimi nadzór. Pozostałe dokumenty dotyczące toku studiów, których legalizacji wymagają partnerzy za granicą legalizuje uczelnia, która je wydała.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Legalizacją dokumentów wydanych za granicą zajmuje się polska placówka dyplomatyczna, natomiast w Polsce – Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

Samodzielne legalizowanie dokumentów wiąże się najpierw z wizytą w MSZ, a następnie w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP. 

Przed wizytą w Warszawie należy przygotować: dokumenty, które mają być legalizowanie (w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie wcześniejszej legalizacji) + dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za każdy dokument, który ma być legalizowany.

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce mieści się na ul. Złotej 59 w Warszawie. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce.

Ok, tutaj przypada ostatni punkt Twojego procesu legalizacji dyplomu. Gdyby chcieć podsumować skrótowo – musisz 1. iść do odpowiedniego ministerstwa 2. zdobyć odpowiednie tłumaczenie przysięgłe 3. zalegalizować oryginał dyplomu w MSZ 3. zalegalizować kopie dyplomu w języku angielskim wydaną przez uczelnie 4.  dostarczyć powyższe dokumenty do konsulatu ZEA

Co aina zrobi za (dla) Ciebie?

1. Szybko określamy wycenę oraz podajemy informację, które dokumenty podlegają apostille i legalizacji. Nasza cena za pośrednictwo w standardzie to 145 zł. Możesz policzyć, ile samodzielnie będzie kosztowało Cię czasiu i pieniędzy latanie z wizytami od urzędów, do MSZ aż do ambasady w Warszawie. 

2. Otrzymujesz zalegalizowane dokumenty nawet w 1 dzień. Najczęściej jest to od 2 do 3 dni. Korespondencyjnie w MSZ procedura może trwać do miesiąca.

3. Odbierasz dokument bezpośrednio z naszej placówki lub zamawiając kuriera –  wszystko bez wychodzenia z domu, bez konieczności częstych podróży w godzinach pracy do Warszawy 😉

Zainteresowany/a? Super – jesteśmy do Twojej dyspozycji TUTAJ.