Wiza na Białoruś – krok po kroku

Jeśli jedziesz na Białoruś, pierwszą rzeczą, o której powinieneś pamiętać, jest aplikacja wizowa. Możesz również ubiegać się o specjalną przepustkę do jednej z wyznaczonych stref.

Wiza na Białoruś - informacje

Jako obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej musisz aplikować o wizę na Białoruś. Jeśli planujesz podróż po terenach Puszczy Białowieskiej, Grodna i Kanału Augustowskiego, to możesz wjechać na teren Białorusi na podstawie odpowiedniej przepustki. 

Musisz jednak przy tym pamiętać skompletowaniu niezbędnych dokumentów do przepustki:

 • przepustki do Grodna i Kanału Augustowskiego (na okres 5 dni)
 • przepustki do Strefy Turystyczno-Rekreacyjnej Brześć (na okres 5 dni)

Wymagane dokumenty

W przypadku zakupu wizy będzie wymaganie posiadanie:

 •  paszportu ważnego co najmniej 90 dni po dacie zakończenia podróży
 •  wniosku wizowego 
 • 1x zdjęcia paszportowego (aktualnego przynajmniej od 6 miesięcy)
 • przy wizie prywatnej – skan paszportu osoby zapraszającej (strona ze zdjęciem i meldunkiem)
 • przy wizie biznesowej – skan zaproszenia od firmy białoruskiej
 • przy wizie tranzytowej – paszport z ważną wizą do Rosji
 • obowiązkowego ubezpieczenie

Ubezpieczenie turystyczne na Białoruś

Aby wjechać na Białoruś należy posiadać obowiązkowo ubezpieczenie turystyczne. Musi być ważne na terenie Republiki Białorusi i opiewać co najmniej na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. euro. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy dedykowany kod rabatowy -10%AINAA10 – na wszystkie polisy dostępne na Gorilo.pl. Kod rabatowy należy wpisać na ścieżce zakupowej.

Rodzaje wiz

Na stronie aina.pl możesz skorzystać z kilku typów wiz:

 • biznesowej – wydawanej dla uczestników targów branżowych, osób podejmujących się rozmów handlowych na terenie Białorusi. Jej ważność wizy jest zależna od dat podanych we wniosku, najczęściej przysługuje na 30 dni.
 • prywatnej – dedykowana osobom, które mają rodzinę i bliskich krewnych na Białorusi. Jej ważność wizy jest zależna od dat podanych we wniosku, najczęściej przysługuje na 30 dni.
 • turystycznej – najczęściej wybierany typ wiz. Dedykowany osobom, które odwiedzają Białoruś w celach turystycznych. W przypadku wizy jednokrotnej obowiązuje ona na okres 14 dni od momentu wjazdu na terytorium Białorusi.
 • tranzytowej – dla osób podróżujących drogą tranzytową. Jest wydawana w trybie jednokrotnym lub dwukrotnym na 2 dni. 

Ważne informacje

 1. Jeżeli udajesz się do jednej ze stref bezwizowych – musisz mieć równowartość 22 Euro na każdy dzień pobytu
 2. Jeżeli przepustka do strefy bezwizowej nie będzie wykorzystana w ciągu 10 dni od zadeklarowanej daty wjazdu – wtedy ulegnie anulowaniu.
 3. Konsulat ma prawo odmowy, zmiany krotności i zmiany terminu ważności wizy na Białoruś bez podania przyczyny.

Masz jeszcze inne pytania? Skontaktuj się z nami!

Wybór usług oferowanych przez aina.pl to – oszczędność czasu, pieniędzy i zbędnych nerwów! Przede wszystkim gwarantujemy Ci uczciwą i bezpieczną drogę zdobycia wizy!