Zostanie wprowadzona e-wiza do Iraku

Rząd Iraku ogłosił zamiar wprowadzenia elektronicznej wizy w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Elektroniczna wiza do Iraku – cel

Jak podaje Amir al-Bayati projekt ma na celu wyeliminowanie korupcji administracyjnej, w instytucjach, które udzielają cudzoziemcom wjazdu wizowego, gdy wkraczają do Iraku. Wnioskujący o elektroniczną wizę do Iraku wypełniają specjalny formularz online, który zostanie poddany audytowi przez odpowiednie organy. System ma poprawić bezpieczeństwo kraju i pomóc wzrastać gospodarce państwowej.

E-wiza do Iraku – dla kogo?

Do tej pory prawie wszystkie kraje na świecie potrzebowały standardowej wizy, aby wjechać na terytorium Iraku, z wyjątkiem krajów sąsiednich tj. Bahrajnu, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Kataru, Libanu, Turcji oraz Emiratów Arabskich), które kwalifikowały się na wizę po przybyciu. Ponieważ ambasad i konsulatów irackich jest na świecie bardzo mało, ubieganie się o wizę do Iraku nie jest bardzo proste. Ostateczna lista krajów kwalifikujących się do programu elektronicznych wiz nie została podana, chociaż Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Zjednoczone Królestwo zostały wymienione w niedawnym oświadczeniu rządowym. Zobaczymy, czy jest szansa, że do tej listy zostały uwzględnione kraje strefy Schengen.